Předcházející kapitola Následující kapitola 2. ZVÝŠENÍ SYTOSTI KOSTÍ
2.7.Skleroticko - lytické ložisko


I. Osteomyelitida

  A.Hematogenní = endogenní - kojenci postiženi 1:1, postupně s vyšším věkem častěji postiženi chlapci, u dospělých jsou 6x častěji postiženi muži
  nejčastější zdroj infekce je urogenitální trakt (70 %), plícní a kožní infekce (po 14 %)
  v 50 % postiženy kosti v okolí kolena, poté obratle - nejčastěji lumbální, processus styloideus radii, a SI skloubení
  u novorozenců často postiženy i klouby, u kojenců možný přechod přes vaskularizovanou epifyzární štěrbinu a výrazné postižení okolních měkkých částí
  infekce se nejrychleji šíří ve dřeni a její rozsah je vždy větší než rozsah změn na snímku, někdy může větší vaskularizace stimulovat růst
  B.Exogenní - po poranění, iatrogenní
  nejcitlivější zobrazovací metoda je scintigrafie s leukocyty značenými In-111 či Tc-99m
  nejdříve patrno zastření tukových proužků v okolních měkkých tkáních, termograficky zvýšená teplota
  osteolýza je patrná někdy již ve 3. týdnu metadiafyzárně
  sklerotická ložiska vznikají při reparaci osteolýzy - subchronická, či chronická fáze
  sklerotické sekvestry = sklerotické ložisko obklopené dekalcinací - část kosti, která se nepřihojí a později odchází píštělí, pokud neodejdou je možná reaktivace infekce i po letech, jde o tzv. "zarakvený sekvestr"
  periostózy - rozsáhlejší u mladších, krajkovité až lamelární (nejdříve po 3-6 týdnech)
  involucrum - nekróza celé diafýzy obklopená periostózou
  /MR/
  zvýšený T2 signál v měkkých tkáních v okolí postižené kosti
  zvýšený T2 a snížený T1 signál ve dřeni, po k.l. spíše zhoršená možnost hodnocení, lepší výsledky jsou při použití suprese tuku před i po aplikaci k.l.
  T2 hypersignální proužek lemující kortikalis odpovídá subperiostální infekci
  při vzniku abscesu sycení pseudomembrány po k.l. okolo ložiska se signálem tekutiny
  /AG/
  zpomalené plnění tepen, jejich dislokace, ale hypervaskularizace a zrychlení venózního návratu, bez patologických cév

II. Tbc osteomyelitida

  představuje 16 % tbc kostí (kromě obratlů - ZMĚNY VELIKOSTI OBRATLŮ / Komprese více obratlových těl a kloubů - KLOUBY / Monoartikulární onemocnění synovie )
  na končetinách může postihnout jakoukoli část kosti
  nejprve aymetrické ložisko projasnění
  nevýrazná solidní či lamelární periostóza u epi- a metafýz, masivní periostitida u diafýz
  A.Cystoidní tuberkulóza - u dětí postihuje periferní skelet, u dospělých i lebku, rameno, pánev
  ostře ohraničená, mnohočetná projasnění, bez zřetelné sklerózy, ta patrna pouze při postižení obratlů
  B.Spina ventosa = tuberkulózní daktylitida - u dětí do 5 let, nebolestivý otok postiženého místa
  vřetenovité nafouknutí v diafýzách krátkých kostí

III. Nádory


Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly