Předcházející kapitola Následující kapitola 7. KLOUBY
7.6.Monoartikulární onemocnění synovie


I. Chronické artritidy

  A.Revmatická artritida
  B.Hemofilie - artropatie po opakovaných krváceních
  depozita hemosiderinu na povrchu synovie - signal void
  tekutina v kloubu
  C.Tbc artritida - představuje až 84 % tbc kostí, začíná jako synovitida pouzdra, později postižena chrupavka
  u starších nemocných a nemocných středního věku
  bolestivost, slabost končetiny, teprve později otoky a píštěle
  nejčastěji postiženo koleno (až v 50 %), kyčel a méně často loket, zápěstí a SI skloubení
  výrazná difuzní dekalcinace v okolí kloubu, bez edému měkkých tkání
  zpočátku bez výpotku (rameno) - artritis sicca, později někdy velký výpotek s velkým množstvím leukocytů, nízkým obsahem glukózy
  při postižení kolena výpotek již od začátku
  synoviální hypertrofie a eroze kostí podél obvodu kloubní plochy
  zúžení kloubní štěrbiny až v pozdní fázi (na rozdíl od meziobratlových disků)
  sekvestry tzv. "líbající se" - na protilehlých stranách kloubů - až v pozdní fázi onemocnění
  sklerotizace kosti až ve fázi hojení, často deformace kloubů a ankylóza

II. Nádory

  A.Synoviální sarkom = synovialom - zvolna progredující nádor kloubní výstelky, šlachových pochev, burz, mezisvalových sept
  poróza u usurace v kloubu, někdy výpotky - vleklý průběh napodobuje tbc
  ve 25 % drobná kalcifikace
  MR tzv. "triple signal" - T2 hyper-, izo i hyposignální okrsky v jednom ložisku
  B.Synoviální chondrosarkom - maligní transformace chondromatózy
  C.Hemangiom - obsahuje kalcifikace, tuk, trombotické části a fibrózu

III. Nádory napodobující změny

  A.Pigmentová vilonodulární synovitida - Jaffeho choroba, 30-50 let, idiopatické onemocnění, etiologie snad zánětlivé či benigní nádor
  většinou postižen pouze jeden kloub, nejčastěji postiženo koleno, loket, kyčel, rameno tarzální a karpální klouby
  otoky měkkých tkání periartikulárně, vzácně též intraartikulární synovitida a útvary z měkkých tkání bez kalcifikace
  zvýšená sytost útvarů měkkých tkání depozity hemosiderinu
  subchondrální tlakové eroze při okrajích kloubů
  kloubní štěrbiny zachovány až do pozdního stadia onemocnění
  chybí periartikulární kalcifikace
  eroze kostí až v pokročilém stadiu
  výpotek v kloubu a intraartikulární hmoty
  vysoká vaskularizace
  ztluštění kapsuly i synovie
  /MR/
  střední až nízký T2 i T1 signál - obsahuje pigment, hemosiderin a fibrózní stroma
  středně zvýšený T1 signál pokud je podíl tuku větší
  okrsky s hemosiderinem jsou typické, ale mohou chybět
  změna signálu okolních kostí - ještě před erozemi - kyčel v 95 %, rameno v 75 %, loket v 60 %, kotník v 60 %, koleno ve 25 %
  /Další podtypy/
  1. / vilonodulární synovitida - 10 %
  střední T1 signál
  středně zvýšený T2 signál
  1. / ohraničená nodulární synovitida
  1. / obrovskobuněčný nádor šlachových pochev - nejčastěji postiženy šlachy extensorů a flexorů prstů
  B.Primární synoviální chondromatóza = osteochondromatóza = kloubní chondrom - četné osteochondromy = metaplazie hypertrofických klků synovie a/nebo kloubního pouzdra a jejich kalcifikace a osifikace, vznik chondromatózních uzlů
  častější u mužů, 20.- 40.let
  nejčastěji postiženo koleno, poté kyčel, loket, kotník, převážně jen jeden kloub
  makronodulární nakupené či jednotlivé chondromy přisedající na synoviální výstelku
  30 % chondromů bez kalcifikace - patrné jen na MR či při artrografii
  při jejich uvolnění vznikají četné kalcifikované kloubní myšky - blokády kloubů
  rozšíření kloubní štěrbiny, při dlouhém trvání pak artrotické změny
  tlakové eroze kostí
  /MR/
  kalcifikované uzly s nízkým T1 i T2 signálem
  uzly ostře ohraničené
  synovitida s vysokým signálem po k.l. na MR
  výpotek v kloubu
  C.Extraartikulární synoviální chondromatóza - v obalech šlach, šlachách a kapsulách, nejčastěji v oblasti rukou a nohou
  lobulární útvary s kalcifikovanými uzlíky
  D.Cystické ganglion - odpovídající synoviální herniaci
  nejčastěji postiženo zápěstí, ruka, noha, menisky
  někdy povrchová eroze kosti, někdy periostální reakce
  lobulární vzhled, otok měkkých tkání
  při artrografii někdy patrná komunikace s kloubem
  E.Lipoma arborescens
  vysoký T1 a nízký T2 signál
  výpotek v kloubu

IV. Infiltrativní onemocnění synovie - amyloidóza

  akumulace různých proteinpolysacharidů v různých tkáních, často okolo kapilár a endotelu velkých cév, v konečné fázi s obliterací cév
  periartikulární otoky - ukládání amyloidu do výstelky kloubního pouzdra, vazů a šlach
  osteoporóza se síťovitým vzhledem spongiózy
  subluxace humeru, femuru
  solitární osteolytická ložiska v oblasti kloubů
  A.Primární - u 10-15 % myelomů, může jej i předcházet
  postupně srdeční selhávání, bolesti kostí, periartikulární otoky a omezená hybnost v kloubech
  Benceova-Jonesova bílkovina
  B.Sekundární - při chronických hnisavých onemocněních plic, kostí, střev, při revmatoidní artritidě, dlouhodobé hemodialýze

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly