Předcházející kapitola Následující kapitola 7. KLOUBY
7.4.Zánětlivé artritidy


  otoky měkkých tkání - symetricky okolo kloubů - nejvýraznější u revmatické artritidy, nejrychleji se rozvíjejí u infekčních artritid
  kalcifikace v měkkých tkáních - sklerodermie, dermatomyositida, ochronóza
  zachování šíře chrupavek i v pozdním stádiu nemoci - u dny
  celkové symetrické rozšíření kloubního prostoru v akutním stadiu a zúžení později
  excentrické zúžení kloubní štěrbiny je typické pro artrózu
  výpotek v kloubu
  kostní změny na obou stranách kloubu
  osteopenie, osteoporóza - především u revmatické artritidy
  agresivní okrajové eroze - bez okrajové sklerózy, bez reparace - revmatická artritida, psoriáza
  okrajové eroze s okrajovou sklerózou - dna
  Battyho-Vogtův proužek - projasnění v metafýze, po uzavření epifyzárních štěrbin pak na úrovni původní růstové chrupavky
  stupně kloubního výpotku - KLOUBY / Tekutina v kloubu

I. Základní typy artritid

  Zánětlivé artritidy - typy změn
  A.Autoimunní chronické polyartritidy
  1. / revmatická artritida (RA)
  1. / sklerodermie
  1. / dermatomyositida
  1. / lupus erytematodes (LE)
  1. / psoriatická artritida (PS)
  B.Spondylartropatie - séronegativní ( KLOUBY / Zánětlivé artritidy ) a enteropatické artropatie ( KLOUBY / Zánětlivé artritidy)
  C.Infekční artritidy
  D.Degenerativní artritida = osteoartritida = artróza - nemá zánětlivý původ - KLOUBY / Degenerativní onemocnění kloubů - kloubů

II. Artritida a současná periostitida

  A.Juvenilní revmatická artritida
  tuhé klouby ráno, bolesti a otoky kloubů
  drobné subkutánní uzly, febrilie, lymfadenopatie, zarudnutí kůže
  5 různých forem dle klinického průběhu (ty neodpovídají přesně následujícímu dělení)
  laboratorně často pozitivní ANA - antinukleární antigen a revmatoidní antigen(RA)
  1. / revmatická horečka - nejčastěji mezi 8.- 12. rokem
  zduření měkkých tkání u nosných kloubů, při léčbě onemocnění většinou postihuje jen jeden kloub
  v akutní fázi bez rtg znaků, později časnější artróza
  postižení srdečních chlopní
  1. / juvenilní chronická porevmatická polyartritida = Jaccoudova artritida = chronická revmatická horečka
  nejvíce postiženy ruce, především MCP s otoky a následnou ulnární deviací a flexí z periartikulární fibrózy
  bez zúžení štěrbin, bez usurací
  1. / progresivní polyartritida = m. Still - Chauffard, chronické systémové onemocnění, úplné uzdravení jen ve 30 %, někdy následně sekundární amyloidóza
  další obtíže - perikarditida, hepatosplenomegalie, selhávání ledvin
  oligoartikulární - postihuje především velké klouby
  polyartikulární - nejdříve postiženy interfalangeální a MCP klouby
  mutilace i u nezatížených kloubů
  časná dekalcinace
  SI a krční intervertebrální klouby - časté ankylózy
  atlantoaxiální subluxace až v 66 %
  periostózy diafýz - někdy obtížné odlišit od leukemické infiltrace
  balónovité zvětšení epifýz a zrychelný růst, jindy zpomalení růstu
  ztluštění kortikalis na falangách ruky
  usurace a destrukce jsou až relativně pozdní
  1. / časný začátek normální revmatické artritidy - začátek mezi 8.- 10. rokem, špatná prognóza
  IgM RA pozitivní
  často postižen kyčelní kloub - protruze acetabula
  1. / polyartritida typu spondylitis ankylosans - oligoartikulární postižení, u časného typu současná chronická iridocyklitis, u pozdního typu HLA B 27
  postižení periferních kloubů - zánik růstové chrupavky velkého trochanteru oboustranně
  válcovitá deformace hlavice femuru s obvodovými návalky
  calcar calcanei
  postižení periferních PIP, DIP kloubů - okrajové návalky a osteoporóza
  B.Psoriatická artritida - pravá pouze ve 38 %, 5-10 % nemocných s lupénkou má periferní artritidu a 40 % má artritické změny na SI kloubení
  v 70-80 % HLA - B27
  kožní změny, hyperkeratóza, loupání kůže, vlnité nehty, subungální oddělování - čím výraznější kožní změny tím častější artritida
  typicky osteoproduktivní změny, bez osteoporózy - sklerotizace distálních článků ve 30 %
  výrazná periostální reakce
  nejvýrazněji postiženy metakarpální klouby, DIP a PIP
  zřetelné zúžení kloubních štěrbin postižených kloubů, ankylózy v 10 %
  asymetrické syndezmofyty a u L páteře čtvercové obratle
  paravertebrální kalcifikace
  oboustranné rozšíření štěrbin SI kloubů, později sklerotizace a zánik
  výrazné deformace, subluxace jsou vzácné
  C.Reiterův syndrom - artritida, uveitida, uretritida
  1. / akutní
  endemický typ je sexuálně přenosný (nejdříve průjmy), epidemický = postdyzenterický
  až 76 % nemocných má HLA - B27
  asymetrické postižení, otoky měkkých tkání
  rozšíření lig. patellae a Achillovy šlachy - zánět
  kloubní výpotek, zúžení kloubních štěrbin v 50 %
  diskrétní periostální reakce v oblasti krčku metatarzů, proximálních článků, distální tibie a fibuly, kolena
  calcar calcanei
  1. / chronický - vzácně, recidiva klinických obtíží
  periartikulární demineralizace, eroze
  oboustranné změny na SI skloubení
  osteofyty v Th, L oblasti
  D.Bakteriální artritidy
  1. / tbc
  1. / pyogenní
  1. / Lymská nemoc = borelióza - infekce spirochetami při kousnutí hmyzem (klíšťata), jen cca 20 % kousnutí způsobí onemocnění
  inkubace několik týdnů ale i měsíců, serologická dg. dle IgA a IgM protilátek
  intermitentní kardiální, neurologické a kloubní obtíže, velká variabilita kliniky
  /Stadia/
  • I. opakující se 2-4 denní ataky horeček
  • II. meningitida, lymfocytární meningoradikulitida, encefalitida, myelitida, lymfadenitida
  • III. chronická dermatitida, artritida
  mono či oligoartikulární postižení, v 80 % koleno, též tendinopatie, daktylitida
  ve 30 % bez rtg změn
  destrukce chrupavky a sekundární artróza při chronickém recidivujícím průběhu

III. Bez zřetelné demineralizace

  A.Dna = artritis urica - metabolická porucha - hyperurikémie nad 7mg % =440 mol/l v séru, ukládání krystalů v kloubních chrupavkách
  1. / primární - idiopatická
  muži 20x častěji - přes 90 % všech nemocných, většinou starší 40 let
  rtg prokazatelné změny patrny až po 6-10 letech od prvního záchvatu
  typický dnavý záchvat u 50 % nemocných - otok a bolest I. metatarzofalangeálního (MTP) kloubu = "podágra"
  vzácněji postižena páteř a kyčel
  rychlé ukládání urátů vyvolává synovitidu
  ložisková osteolýza se sklerotickým lemem na okraji kloubu = dnavý tofus, někdy s periostózou - jde o reakci na cizí těleso v okolí uložených urátů
  na témže místě zduření měkkých tkání
  typicky postižen 2. a 3. MCP a 4. a 5. MTP kloub
  při okrajích tofu reaktivní spikula
  relativně dlouho zachována kloubní štěrbina
  subartikulární pseudocysty až do 3 cm
  v pozdním stadiu destrukce kloubních ploch až pohárkovitá mutilace
  oboustranný výpotek v bursa olecrani
  kalcifikace v meniscích, kloubních, ušních chrupavkách
  1. / sekundární - při myxedému, myeloproliferativním onemocnění, hyperparatyreoidizmu, chronickém selhání ledvin, AIM, hypertenzi, otravě olovem
  vzácně se zřetelným rtg nálezem
  B.Neuropatická artropatie - "Charcotův" kloub, porucha senzorické inervace
  první příznak je masivní výpotek kloubní
  zúžení kloubní štěrbiny
  zvýšená sytost kosti subchondrálně
  okrajové přihrocení či návalky
  kalcifikace synoviální membrány
  fragmentace sklerotizované kosti a v konečném stadiu výrazné deformace kostí v okolí postižených kloubů
  subluxace a dislokace při zvýšené laxitě periartikulárních tkání
  někdy relativně rychlá rezorpce hlavy a krčku femuru a/nebo humeru
  deformace hlaviček metatarzů - "pencil point"
  /Dle příčiny/ - někdy při dlouhodobém používání analgetik
  1. / vrozené - myelomeningokéla, vrozená necitlivost k bolesti
  1. / získané
  • centrální neuropatie: poranění míchy a/nebo mozku, syfilis
   • tabes dorsalis (u cca 20 % nemocných)
  postižení kolen, kyčlí, kotníků a tarzálních kloubů
   • syringomyelie - u cca 30 % nemocných
  nejčastěji postižen ramenní kloub
   • nádory, infekce míšní
  • periferní neuropatie: DM (celkově nejčastější příčina), lepra, poranění periferních nervů
  • jiné: sklerodermie, Ehlersův - Danlosův syndrom, Raynaudova choroba, revmatická artritida, amyloidní infiltrace nervů, zvýšená činnost kůry nadledvin
  C.Psoriáza
  D.Reiterův syndrom
  E.Pigmentová vilonodulární synovitida

IV. Se zřetelnou demineralizací

V. Se současným střevním onemocněním

  při resekci postižené části střeva dochází ke zlepšení nálezu na kloubech
  A.Ulcerózní kolitida - až ve 20 %
  B.Crohnova choroba - progrese kloubních změn při postižení tlustého střeva
  C.Whippleova choroba - v 60-90 % přechodné intermitentní onemocnění kloubů
  sakroileitida i spondylitida
  D.Cirhóza
  E.Onemocnění pankreatu
  symetrické postižení SI skloubení
  otoky periferních kloubů

VI. S histokompatibilitou HLA - B27

  ve zdravé populaci pozitivní až v 10 %
  A.Ankylozující spondylitida - m. Bechtěrev - 95 %
  B.Reiterova choroba - 76 %
  C.Psoriatická spondylitida - 70-80 %
  D.Artropatie a střevní onemocnění - 70 %

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly