Předcházející kapitola Následující kapitola 7. KLOUBY
7.9.Degenerativní onemocnění kloubů - artróza


  až 80 % populace po 50. roce věku má rtg známky artrózy
  typicky zhoršení obtíží po zátěži, ústup obtíží v klidu
  ranní ztuhlost postižených kloubů, po rozcvičení ustoupí
  nikdy nejde o systémové postižení
  často postižené klouby - kyčel, koleno, akromioklavikulární kloub, páteř, ruka - karpometakarpální, proximální (PIP) i distální interfalangeální (DIP), noha - metatarzofalangeální (MTP)
  vzácně postižené klouby - metakarpofalangeální, klouby zápěstí, loket, rameno, hlezno
  excentrické zúžení kloubní štěrbiny
  velmi málo vyjádřená osteoporóza
  osteofyty
  subchondrální skleróza a subchondrální pseudocysty
  /Stupně postižení - rtg znaky/ - obecně a u kyčelního kloubu
  • 0 - normální nález
  • 1 - naznačené zúžení kloubní štěrbiny, diskrétní osteofyty
  • 2 - zúžení kloubní štěrbiny, osteofyty, sklerotizace, především acetabulárně
  • 3 - výrazné zúžení kloubní štěrbiny, osteofyty, subchondrální pseudocysty, deformace hlavice femuru
  • 4 - velmi úzká kloubní štěrbina, velké osteofyty, pokračující deformace hlavice
  /Stupně postižení - MR znaky/ - obecně a u kyčelního kloubu
  • 0 - normální
  • 1 - inhomogenní, zvýšený T2 signál v chrupavce
  • 2 - inhomogenní, zvýšený T2 signál s hypersignálními okrsky, nižší T1 signál hlavice a krčku, naznačená trabekulace
  • 3 - zvýrazněný T1 i T2 hyposignální lem pod chrupavkou -sklerotizace, obtížně diferencovatelná kloubní štěrbina
  • 4 - vše předchozí a zřetelná deformace tvaru hlavice

I. Omartróza, artróza lokte

  primární artróza velmi vzácně, málo vyjádřená
  sekundární artróza po poranění, při vývojových vadách kostí, při metabolicky podmíněných změnách
  loket je často postižen při hemofilii, neuropatické změny jsou přítomny při syringomyelii
  A.Ochronóza = alkaptonurie - výrazné postižení ramene je typické - MĚKKÉ TKÁNĚ OBECNĚ / Kalcifikace měkkých tkání JINÉ ZMĚNY OBRATLŮ / Kostní výrůstky, osifikace
  hypertrofické změny hlavice kloubu a časná a pokročilá artróza
  nitrokloubní myšky
  kalcifikace úponů šlach

II. Artróza zápěstí a drobných kloubů ruky

  Artroza zápěstí a drobných kloubů ruky
  A.Artróza zápěstí - nejčastěji po úraze při intraartikulárních zlomeninách radia a při zlomeninách os scaphoideum
  B.Malé klouby rukou - nejčastější výskyt artrotických změn
  Heberdenovy uzly - na DIP kloubech - častější
  Bouchardovy uzly - na PIP kloubech
  též častá rhizartróza - radiální subluxace baze I. metakarpu
  trapezioskafoidní skloubení

III. Artróza kyčelního kloubu

  Artroza kyčelního kloubu
  často primárně postižený kloub
  cysty a pseudocysty vznikají z opakovaných drobných kontuzí kosti a proniknutí synoviální tekutiny či synovialis do kosti
  zúžení kloubní štěrbiny nejprve v apikolaterálním oddíle, později centromediálním a mediokaudálním
  acetabulární subchondrální cysty = Eggerovy cysty
  oploštění, deformace hlavice
  subluxace - kranilaterálně, kraniomediálně a axiálně se sestupnou četností
  vzácně protruze acetabula
  zbytnění mediální kortikalis
  častější kloubní chondromy
  osteofyty

IV. Artróza kolenního kloubu

  Artroza kolenního kloubu
  často primárně postižený kloub
  nejčastěji zúžení kloubní štěrbiny mediálně
  výrazné okrajové osteofyty
  oploštění a deformace kondylů, relativní rozšíření hlavice tibie
  vytažení - prodloužení interkondylických eminentií
  časté kloubní myšky
  častější kloubní chondromy

V. Páteř

  nejčastěji a nejvýrazněji postižena dolní L a C páteř
  osteofyty mohou zužovat foramina
  A.Spondylóza = spondylartróza - osteofyty, snížení ploténky, vakuový fenomén, degenerativní spondylolistéza, PÁTEŘ / Stenóza páteřního kanálu

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly