Předcházející kapitola Následující kapitola 29. DÝCHACÍ CESTY
29.3.Chronická obstrukce horních cest dýchacích u dětí

 • Nosní - atrezie, angiofibrom, antrochoanální polyp, encefalokéla, nádory faryngu
 • Supraglotické - mikrognatie, cysty, laryngotracheoezofagální zářez
 • Glotické - obrna hlasivek, laryngální: polypy, papilomatóza, atrezie, membrána, cysty
 • Subglotické a tracheální - ezofagotrachea, tracheomalacie, stenóza trachey, útlak zvenčí, subglotický hemangiom, relapsující polychondritida, po intubaci, zevní tlak jiných orgánů, papilomatóza

  může být doprovázena emfyzémem

I. Nosní

  A.Choanální atrezie - DÝCHACÍ CESTY / Akutní uzávěr horních dýchacích cest
  B.Nosní juvenilní angiofibrom - nejčastější nazofaryngální benigní nádor,(adolescenti-chlapci), nasální obstrukce, epistaxe, někdy až deformita obličeje
  CAVE neprovádět biopsii
  /Rtg/
  ventrální vyklenutí zadní stěny maxilární dutiny, deviace septa
  objemné nazofaryngální měkké tkáně s erosí okolních kostí
  rozšíření fossa pterygopalatina v 90 %
  invaze do sfenoidální dutiny v 60 %
  rozšířená fissura orbitalis sup. či inf.
  /CT/
  sycení ve chvíli aplikace k.l., velmi rychlé odeznění
  /MR/
  smíšený T1 signál s tečkovitými hyposignálními okrsky - "flow-void"
  /Angio/
  výrazná hypervaskularizace v povodí a. maxillaris
  C.Antrochoanální polyp
  D.Encefalokéla
  E.Jiné nádory nazofaryngu a orofaryngu - neuroblastom, lymfoepiteliom, rhabdomyosarkom, teratom

II. Supraglotická

  A.Výrazně zvětšené tonsily a adenoidní vegetace
  B.Laryngomalacie - hned či krátce po narození - nezralé chrupavky
  nejčastější příčina stridoru u novorozenců, který přetrvává několik měsíců a obvykle mizí do 2 let
  laryngoskopie potvrdí dg.
  /Rtg/
  skiaskopie - aryepiglotický pohyb dopředu a rozšíření hypofaryngu
  supragloticky v průběhu inspirace kolabovaní laryngu
  epiglottis vyklenuta dorzálně
  C.Mikrognatie - též viz oddíl čelisti - ČELISTI / Změny velikosti
  1. / Pierreův-Robinův syndrom - obstrukce dýchacích cest je způsobena relativně velkým jazykem, někdy dochází k aspiraci
  glossoptóza
  kromě malé mandibuly je patrno též obloukovitě vyklenuté, někdy rozštěpené patro
  pseudoartrózy žeber
  1. / Treacherův-Collinsův syndrom
  D.Cysty - v oblasti epiglotické a aryepiglotické řasy, stupeň obstrukce závisí na velikosti a lokalizaci
  E.Laryngotracheoezofagální zářez - neúplné oddělení dýchacích cest od základů trávicí trubice = primitivního střeva
  nejmenší stupeň - neoddělení jícnu od laryngu ve výši arytenoidních chrupavek
  opakované aspirace

III. Glotická

  A.Obrna hlasivek - nejčastější u dospělých
  B.Laryngální polypy
  C.Laryngální papilomatóza
  D.Vrozené změny
  1. / laryngální atrezie
  1. / laryngální membrána - v oblasti přední komisury
  E.Cysty - v oblasti aryepiglotis
  1. / retenční
  1. / cystický hygrom
  1. / lymfangiom
  1. / tyreoglosální cysta - při narození asymptomatická
  dobře ohraničený útvar v oblasti aryepiglotického záhybu

IV. Subglotická a tracheální


Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly