Předcházející kapitola Následující kapitola 7. KLOUBY
7.1.Poranění kloubů


I. Temporomandibulární kloub

  MR zobrazení - vhodná rovina sagitální a T1 obrazy, koronální rovina pak pro určení dislokace menisku - vždy jedna sekvence s otevřenými a jedna se zavřenými ústy
  T2 obrazy vhodné především při podezření na zánětlivé změny
  A.Ventrální luxace prostá - bez dislokace menisku
  B.Ventrální luxace - s uskřinutím menisku při otevřených ústech
  nejčastější dislokace menisku je mediálně a ventrálně
  C.Ventrální luxace s perforací menisku - nejlepší průkaz pomocí artrografie, MR není zcela spolehlivé

II. Ramenní kloub

  rameno je nejvolnější a nejpohyblivější kloub těla
  hlavice je mnohem větší než jamka, labrum tvoří chrupavčitý lem, rozšiřující plochu jamky a jeho chrupavka někdy nesouvisí přímo s chrupavkou glenoidu
  A.Úpon kloubního pouzdra
  ventrálně - nejčastěji ventrokraniálně při okraji glenoidu, ve střední a kaudální části v oblasti krčku lopatky, velmi vzácně mediálně od krčku lopatky
  dorzálně při okraji glenoidu
  B.Variace tvaru okraje labra na axiální či parasagitální vrstvě
  přihrocené do špičky ve 30 %, oválné ve 25 %, zobákovitě ohnuté k hlavici (20 %), se zubatým okrajem k hlavici (15 %)
  C.Adhezivní kapsulitida - zmrzlé rameno - omezená pohyblivost, tuhost, bolestivost
  zmenšený obsah kloubu - obliterace axilárního a subskapulárního recesu, někdy působí atrografie léčebně - k.l. aplikovaná pod tlakem částečně rozruší srůsty
  difuzní osteoporóza

III. Luxace ramenního kloubu

  příčiny glenohumerální nestability: hypoplazie glenoidu, deformace humeroglenoidální, degenerativní změny v rotátorové manžetě, degenerace kloubní chrupavky, oslabení kloubního pouzdra, poranění kostí a šlach při dřívějších luxacích
  A.Přední = axilární - 95 %, v 15 % současná zlomenina tuberculum majus
  polokulovité vyklenutí skapulohumerální kožní řasy - Moloneyova oblouku
  hlavice leží mediokaudálně od glenoidu
  v 50 % Hillův-Sachsův defekt hlavice při kranio- a posterolaterálním obvodu - KOSTI OBECNĚ / Zlomeniny jednotlivých částí skeletu
  pravidlem bývá poškození kloubního pouzdra v dolní přední části nebo Bankartův defekt při dolním okraji glenoidu - může být - labrální (chrupavka), či osální
  B.Zadní - 5 %
  predispozice při retroverzi hlavice o více než 40°, při hypolazii glenoidu, při retroverzi glenoidu o více než 10°, při celkovém oslabení vazů a šlach
  ostrý úhel skapulohumerální kožní řasy - Moloneyova oblouku
  hlavice leží nad glenoidem v AP, a dorzálně na axiálním snímku
  často současně zlomenina tuberculum minus
  kompresivní zlomenina přední plochy hlavice v 15 %
  C.Přední subkorakoidální - vzácná
  D.Luxatio erecta - velmi vzácná - paže směřuje kolmo ventrálně, hlavice je kaudálně od glenoidu

IV. Poranění labrum glenoidale v MR obraze

  A.Variace obrazu - MR se vyšetřuje v semikoronální rovině podél dlouhé osy m. supraspinatus a v semisagitální rovině rovnoběžné s fossa glenoidea, Anatomie ramene
  1. / chrupavka glenoidu a lebra je někdy oddělena tenkou štěrbinou - nejde o fissuru
  1. / chybějící část labra - variace, nejčastěji dorzokraniálně
  1. / hyalinní chrupavka se někdy dostává pod vnitřní část labra, nikdy však nedosahuje až k jeho zevnímu okraji
  B.Poranění - nejčastěji ve ventrokaudálním kvadrantu (70 %), v dorzokaudálním kvadrantu (24 %), ve ventrokraniálním kvadrantu (5 %)
  k hodnocení nutné zobrazení v sagitální a koronální rovině
  pozor na záměnu avulze s glenohumerálním vazem
  C.Poranění kraniální části labra = SLAP (superior labral tear ant. to post.) - při pádu na nataženou ruku, při házení
  většinou u mladých atletů
  nejlépe patrno v koronální rovině
  roztřepené kontury této kraniální části labra a šlachy bicepsu
  oddělení labra, při těžším postižení i části šlachy bicepsu
  D.Myxoidní degenerace labra - stejně jako u menisků - u starších lidí
  změněný signál nedosahuje až k artikulárnímu povrchu

V. Poranění akromioklavikulárního kloubu

VI. Poranění rotátorové manžety - MĚKKÉ TKÁNĚ OBECNĚ / Poranění šlach a vazů ramene

VII. Luxace kyčle

  často spojené se zlomeninami kyčle a acetabula
  A.Luxatio iliaca - dorzokraniální, nejčastější, velmi často zlomená zadní hrana
  zkrácení a vnitřní rotace DK
  B.Luxatio pubica - ventrokraniální
  C.Luxatio obturatoria - ventrokaudální, téměř vždy současně zlomenina acetabula
  D.Luxatio ischiadica - dorzokaudální, velmi vzácná

VIII. Poranění kolena


Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly