Předcházející kapitola Následující kapitola 42. JEJUNUM A ILEUM
42.3.Dilatace tenkého střeva

 • Normální reliéf - mechanická obstrukce, paralytický uzávěr, sprue, herpetiformní dermatitida, sklerodermie
 • Zbytnění řas a dilatace - ischémie, hematom ve stěně, céliakie, Crohnova choroba, lymfom, Zollingerův-Ellisonův sy., resekce části střeva, amyloidóza
 • Zbytnění řas bez dilatace - zánět v okolí, hypoproteinémie, žilní obstrukce, angioneurotický původ, blokády lymfatických cév

  normální průměr u proximálního jejuna > 3,5 cm-4,5 cm (u kontrastního vyšetření)
  distální jejunum a proximální ileum má průměr > 3 cm-4 cm, ileum >2,5-3 cm
  šíře řas jejuna do 2,5 mm, šíře řas ilea do 2 mm

I. Normální reliéf

  A.Mechanická obstrukce
  ve stoje dvě a více hladinek větších než 2,5 cm za 3-5 hodin od vzniku mechanické obstrukce
  vymizení pneumatizace tlustého střeva za 12-24 hodin od vzniku mechanické obstrukce, DD tohoto znaku viz BŘICHO - OBECNÉ PŘÍZNAKY / Úplné vymizení pneumatizace
  čím více dilatovaných kliček tím je obstrukce nížeji uložená
  při obstrukci tlustého střeva i jeho dilatace
  náhlá změna šíře lumen před a za obstrukcí
  kličky uloženy mediálně
  obraz šňůry s korály při hyperperistaltice
  zvýrazněné valvulae conniventes
  /Kontrastní vyšetření - pasáž/
  výraznější peristaltika vytvoří sytou homogenní "hlavu" před obstrukcí
  baryum se dostane do tlustého střeva za více než 12 hodin
  B.Paralytický ileus
  C.Sprue
  1. / tropická sprue - infekční onemocnění v Indii, na Dálném Východě
  leukopenie, makrocytární anemie a leukopenie, glossitida, hepatosplenomegalie, B12 a širokospektrá antibiotika
  1. / céliakie = netropická sprue = malabsorpce při atrofii drobných střevních klků
  průjmy, křečovité bolesti břicha, stomatitidy, osteomalacie a bolesti kostí
  nutná bezlepková dieta
  nejvýrazněji je postiženo duodenum a jejunum, méně zbytek tenkého střeva
  dilatace při neléčené sprue u 80-90 %
  hypersekrece - vyvločkování a zředění barya
  hladký slizniční reliéf při atrofii Kerckringových řas
  haustrace jejuna po spazmech a stenozách při vředech
  snížení počtu řas v proximálním jejunu a zvýšení v distálním ileu při enteroklýze
  přechodná intususcepce bez obstrukce
  peptická duodenitida
  u 12 % mezenteriální lymfadenopatie
  D.Herpetiformní dermatitida
  E.Sklerodermie - až v 45 %, postižení střeva někdy předchází postižení jícnu
  někdy postižena i kůže, je-li již postižena, onemocnění rychle progreduje
  dilatace především duodena a jejuna - !! POZOR nezaměnit s obstrukcí
  zmenšení intervalvulární vzdálenosti - dříve postižena cirkulární svalová vlákna dilatovaných segmentů - často ale zcela normální reliéf
  zpomalení peristaltiky - baryum může být v duodenu až 24 hodin
  pseudodivertikly s širokou bází na straně mezenteria - atrofie svalových vláken
  pneumatosis intestinalis
  F.Iatrogenní - po vagotomii a gastrektomii - rychlé vyprazdňování z žaludku

II. Zbytnění řas - pravidelný slizniční reliéf a výrazná dilatace

  A.Ischémie - mukóza střeva je velmi citlivá na hypoxii
  při hypoxii vznikají časné ulcerace, krvácení, které se při dostačujících kolaterálách normálně zhojí
  při horším hojení vznikají fibrózy a stenózy, infarkt s perforací
  může být postižen jakýkoli segment tenkého střeva, tlusté střevo až po lienální flexuru - nejčastěji však je postiženo cékum
  malé infarkty jsou častěji distálně od a. colica. media - dobré kolaterály
  rozsáhlé infarkty jsou častěji proximálně od a. colica. media - špatné kolaterály
  /Dle příčiny/
  1. / arteriální - embolie, ateroskleróza a trombóza, aneuryzma, fibromuskulární hyperplazie, vaskulitida, hypoperfúze - šok, hypovolémie, DIC, trauma
   - abdominální angína - při stenóze
  přechodné bolesti po jídle
   - uzávěr - embolie, trombóza - 80-90 % mortalita
  akutní bolest krvácení, průjem, rektální krvácení, leukocytóza
   - ischémie bez uzávěru - při srdečním selhání, při peroperační hypotenzi
  1. / žilní - po operacích, mladší nemocní
  1. / jiné - strangulace = mechanická obstrukce a ischémie při inkarceraci, volvulu, intususcepci a stlačení fibrózními pruhy
  fixace postižené kličky - obraz pseudotumoru
  /Akutní ischémie/
  /Rtg/ - prostý snímek
  bez plynu v kličkách - ty vyplněny tekutinou při exsudaci
  dilatace až k lienální flexuře (43 %)
  reliéf s "otisky palce" - tlustší stěna a valvuly - edém
  pseudoobstrukce - hlavně při trombóze
  pneumatosis intestinalis (28 %)
  ascites (14 %)
  plyn v povodí v. mesenterica sup. a v. portae
  /Kontrastní vyšetření/
  oddálení a rozvinutí kliček
  reliéf s "otisky palce" - tlustší stěna a valvuly - edém
  obvodové vředy
  obraz "tyček od plotu"
  zúžení průsvitu
  /CT/
  pneumatosis intestinalis
  plyn v povodí v. mesenterica sup. a v. portae (13-36 %)
  zobrazení trombózy v. mesenterica sup. (7 %)
  reliéf s "otisky palce" (26 %)
  dilatace s tekutinou a plynem (56-71 %)
  /Angio/
  uzávěr, vazokonstrikce
  embolus je nejčastěji v místě hlavního větvení a. mesenterica sup. - cca 3 cm za odstupem z aorty
  /Subakutní a chronická ischémie/
  oploštění kontury
  tenké atrofické valvuly
  pseudodivertikly na druhé straně od mezenteria
  7-10 cm dlouhé stenózy
  B.Hematomy ve stěně
  C.Céliakie
  D.Crohnova choroba
  E.Lymfom - pokud jsou započítány i sekundární lymfomy je to nejčastější malignita tenkého střeva, ve 20 % mnohočetný
  nejčastější příčina intususcepce u dětí do 6 let, v 51 % postiženo ileum, v 47 % jejunum
  primární postižení střeva má dobrou prognózu, sekundární postižení ve IV. stadiu je infaustní
  v průběhu chemoterapie častější perforace a krvácení
  /Morfologické typy postižení/
  1. / infiltrativní
  infiltrace stěny střeva v 80 % delší než 5 cm, ve 20 % delší než 10 cm
  dezmoplastická reakce okolí
  1. / polypoidní
  dlaždicový reliéf, ulcerace
  možná intususcepce
  1. / exoenterický - pouze malá část nádoru intramurálně
  píštěle, ulcerace - aneuryzmatická dilatace
  1. / mezenterická, retroperitoneální adenopatie
  dislokace střevních kliček
  splývající masa se zavzetím kliček
  obraz sendviče - masa obklopující mezenterické cévy, ale oddělená od nich tukem
  F.Zollingerův-Ellisonův syndrom
  G.Resekce velké části tenkého střeva - kompenzatorní dilatace a zbytnění řas
  H.Amyloidóza - ukládání amorfního eozinofilního proteinpolysacharidu okolo cév - vede k hypoxii a edému
  primární je autozomálně dominantně dědičná a častěji postihuje trávicí trubici
  sekundární po chronických infekcích (revmatoidní artritida-až ve 20 %, tbc, pyelonefritida, lepra, a v 10 % u mnohočetného myelómu
  malabsorpce, průjmy, okultní krvácení, obstrukce a makroglossie
  rovnoměrné rozšíření, zbytnění valvulae conniventes - difuzní forma
  širší ale oploštělé záhyby sliznice (atrofie) - jejunizace ilea
  zhoršení motility a dilatace
  pseudoobstrukce u lokalizované formy

III. Zbytnění řas bez výraznější dilatace průsvitu

  je způsobeno edémem
  A.Zánět v okolí - lokální edém
  B.Hypoproteinémie - celkové prosáknutí
  C.Žilní obstrukce - např. cirhóza, Buddův-Chiariho syndrom, konstriktivní perikarditida
  D.Angioneurotický původ
  E.Blokáda lymfatických cév
  1. / poradiační - většinou po dávce nad 45 Gy, po ozáření nádorů ženského reprodukčního systému
  nejčastěji změny na distálním jejunu a ileu - endarteritis obliterans
  akutně po ozáření zbytnění řas, omezená peristaltika, vzácně ulcerace
   - chronické změny mohou vyvolat obtíže až po 10-25 letech
  zbytnění celé stěny nebo jen valvulae conniventes, adheze (na rozdíl od Crohnovy choroby chybí vředy a asymetrické postižení)
  často stenózy
  adheze, fistuly
  1. / lymfom, pseudolymfom
  1. / retroperitoneální fibróza
  1. / mezenteriální fibróza
  1. / primární střevní lymfangiektazie
  1. / Whippleova choroba - intestinální lipodystrofie, chronické multisystémové onemocnění vyvolané agens neznámého původu
  muži 9x častěji, 40-50 let
  malabsorpce hubnutí, steatorhea, celková lymfadenopatie, pigmentace kůže, těmto obtížím často předchází artritida
  tlustší řasy jejuna a duodena bez dilatace, rigidita a ulcerace
  hepatosplenomegalie
  /CT/
  3-4 cm velké hypodenzní lymfatické uzliny v mezenteriu a retroperitoneu
  tlustší střevní stěna
  ascites, pleuroperikarditida
  sakroileitida
  F.Abetalipoproteinémie - vzácné, dědičné onemocnění
  malabsorpce, akantocyanóza a abnormality CNS
  někdy dilatace kliček střevních
  G.Eozinofilní enteritida
  H.Imunologické deficity - hypogammaglobulinémie

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly