Předcházející kapitola Následující kapitola 39. JÍCEN
39.8.Jícnové ulcerace

 • Zánětlivé - refluxní ezofagitida, Barretův jícen, moniliáza, virové, chronická infekční ezofagitida, poleptání, ozáření, Crohnova choroba
 • Nádorové - karcinom, leiomyosarkom, lymfom, melanom

  často současně známky ezofagitidy
  /Nespecifické znaky při polykacím aktu/
  rozšíření, zbytnění podélných řas (více než 2 mm), někdy vroubkovaná kontura
  rozšíření příčných řas - reliéf napodobuje tenké střevo
  zmenšená nebo chybějící peristaltika

I. Zánětlivé

  Zánětlivé jícnové ulcerace
  A.Refluxní ezofagitida - hiátová hernie, specifické znaky při polykacím aktu jsou
  žaludeční řasa ve fundu probíhá přes gastroezofagální přechod a končí jako polypoidní útvar v distálním jícnu
  drobné tečkovité eroze (A1) nebo lineární kresba v distálním jícnu
  vředy (A2)mohou být oválné, častěji pruhovité s vinutým průběhem
  B.Barrettův jícen - více než 2 cm distálního jícnu mají sliznici s cylindrickým epitelem, ten je více odolný ke kyselým tekutinám, než dlaždicový
  u všech nemocných s ulceracemi, stenózami a jinými abnormalitami jícnu musí být vzat v úvahu
  spolehlivá především ezofagoskopie
  při výrazných dysplaziích již carcinoma in situ, zvýšené riziko vývoje adenokarcinomů, prevalence 8-15 %
  reliéf napodobující areae gastricae není zcela specifický /DD/ hiátová hernie
  C.Moniliáza - infekce Candida albicans, hlavně u nemocných s imunosupresí
  náhle vzniklá dysfagie, neustupující po antacidech
  časně drobné defekty v náplni, často orientované podél podélné osy
  pozdní - dlaždicový typ reliéfu a zúžení lumina, ulcerace jsou vzácné
  D.Virové - hlavně u nemocných s imunosupresí
  1. / herpes
  drobné ulcerace do 5mm, s jinak normální sliznicí - relativně typické pro virový zánět
  1. / CMV
  ulcera jsou větší, s delší podélnou osou delší než 10mm
  E.Chronická infekční ezofagitida - u nemocných s achalázií, sklerodermií a stázou v jícnu
  retikulární reliéf a nodulární defekty v náplni
  F.Poleptání při polknutí - ulcerace jsou převážně v místě anatomických zúžení a pokračují jako hladce ohraničené stenózy - JÍCEN / Stenózy jícnu - hladké kontury
  G.Po ozáření - ulcerace jsou vzácné, většinou je porušená motilita jedinou prokazatelnou anomálií
  H.Crohnova choroba - jícen postižen vzácně
  aftózní vředy a v pokročilém stadiu ulcerace, podminovávající sliznici
  intramurálně až fistuly
  I.Polékové - dlouhý kontakt sliznice s tetracykliny, chinidinem a léky obsahujícími draslík
  J.Behçetova choroba - multisystémové zánětlivé onemocnění neznámého původu s relapsy
  muži 2x častěji, 20 - 30 let
  častější postižení Asiatů, obyvatel Blízkého Východu má snad spojitost s HLA typem
  bolesti břicha a průjmy (v 50 %)
  hlavní trias: bukální a genitální ulcerace, oční záněty a kožní změny, k tomu tromboflebitidy, trombóza dolní duté žíly, aneuryzma plicnice, artritidy, GIT a CNS změny
  ulcerace, stenózy, perforace
  K.Intramurální divertikulóza

II. Nádorové

  A.Karcinom
  B.Leiomyosarkom a leiomyom
  C.Lymfom
  D.Melanom

Předcházející kapitola Následující kapitola
Začátek kapitoly