Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

plíce

Metoda:

Radiography

Histologie:

Cystická fibróza Mukoviscidóza Bronchiektazie Plicní fibróza sekundární
Adenokarcinom

Etiologie:

METABOLIC, ENDOCRINE, TOXIC

Popis:

Pokročilé retikulonoduární zastínění intersticiáního typu a odpovídající plicní fibróze. Kolejnicovité linie (nejvýrazněji vpravo parakardiálně) a prsténčité stíny periferněji odpovídají mnohočetným bronchiektaziím. Výrazná dilatace plicních tepen je známkou plicní hypertenze. Uzlovité zastínění nad horním pólem pravého hilu odpovídá dilatovanému bronchu vyplněnému sekretem.

Anamneza:

Jde o poslední snímek před exitem po zvládnutí akutní exacerbace spojené s dvoudenním pobytem v Alpách.

Klinika:

Progredující respirační selhání a sekundární plicní hypertenze.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

938 939 941 942


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop