Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

plíce

Metoda:

Radiography

Histologie:

Cystická fibróza Mukoviscidóza Bronchiektazie Plicní fibróza sekundární
Adenokarcinom

Etiologie:

METABOLIC, ENDOCRINE, TOXIC

Popis:

Téžká oboustranná abscedujcící opneumonie a repirační insuficience při dekompenzaci chronického nálezu u nemocného s cystickou fibrózou. Projasnění v zastínění mohou reprezentovat jak bronchiektazie nevyplněné sekretem tak drobné periferní abscesy a/ nebo intersticiální emfyzém při přetlakovém dýchání, Vpravo nitrohrudní drén pro PNO, endotracheální kanyla, centrální žilní katetr a Swan Ganzův katetr. Nazogastrická sonda. Dva EKG svody.

Anamneza:

.

Klinika:

Akutní exacerbace a rozvoj respirační insuficience a a plicního zánětu po dvou dnev ve vyšší nadmořské výšce a po námaze - lyžování v Alpách.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

938 939 941 942


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop