Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

plíce

Metoda:

Radiography

Histologie:

Cystická fibróza Mukoviscidóza Pneumonie bronchiektázie
Adenokarcinom

Etiologie:

METABOLIC, ENDOCRINE, TOXIC

Popis:

Zvýrazněný perihilózní bronchovaskulární kresba a syté zastínění nasedající na horní pól pravého hilu - nejspíše při pneumonii v této oblasti. V porovnání s předchozími snímky ja patrna progrese intersticiálních změn oboustranně na periferii plicních křídel. Prsténčité a kolejnicovité zastínění jsou patrná nejvýrazněji v horním plicním poli vpravo a vlevo parakardiálně.

Anamneza:

Postupný vývoj klinikých obtíží souvisejících s postižením bronchů a plicního parenchymu u nemocné s cystickou fibrózou. Rozvoj radiologického nálezu od stanovení diagnózy až do úmrtí ve věku 19 let. snímky jsou zhotovovány při exacerbaci klinického stavu s progresí dušnosti a / nebo s příznaky pneumonie.

Klinika:

Dívka ve věku 9 let s klinickými projevy pneumonie vpravo.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

930 931 932 933 934 935 936 937


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop