Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

plíce

Metoda:

Radiography

Histologie:

Bronchopulmonální dysplázie
Adenokarcinom

Etiologie:

EFFECT OF TRAUMA

Popis:

Novorozenec s RDS po 17 dnech léčby a extubaci. Oboustranné mírně difúzně snížená plicní transparence a pouze náznak lineární intersticiálních změn. Oproti předchozímu snímku je patrné regrese nálezu

Anamneza:

porod císařským řezem, 2 týdne před termínem

Klinika:

.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

924 925 927


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop