Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

plíce

Metoda:

Radiography

Histologie:

RDS Bronchopulmonální dysplázie
Adenokarcinom

Etiologie:

EFFECT OF TRAUMA

Popis:

Na snímku po narození u nezralého novorozence vidíme jen velmi lehké snížení transparence obou plicních křídel. Endotracheální kanyla ve výšši Th3-Th4. Je zaveden umbilikální arteriální i venózní katetr

Anamneza:

předčasně narozené dítě

Klinika:

Na sérii snímků je dokumentován vývoj nálezu u předčasně narozeného chlapce s umělou plicní ventilací od prvního dne a s následným barotraumatem a rozvojem nálezu bronchopulmonální dysplázie. Barotrauma a progrese změn bulozního a / nebo tenzního ohraničeného pneumotoraxu utlačovala okolní struktury. Bula musela být odstraněna operačně po dolní lobectomii vlevo
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

911 912 913 914 915


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop