Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

plíce

Metoda:

Radiography

Histologie:

Bronchopulmonální dysplázie
Adenokarcinom

Etiologie:

EFFECT OF TRAUMA

Popis:

Na snímku 6 týdnů po narození u nezralého novorozence s rozvojem RDS a nyní již i bronchopuilnonální dyplazie vidíme tezní charakter projasnění v levém dolném plicním poli, které výrazně dislokuje mediastinum i okolní plicní parenchym. Je patrný též pneumotorax vlevo - projasnění konturující mediastinum. V porovnání s předchozím snímkem došlo ke zřetelné progresi a též ke zhoršení vetilačních parametrů. Chalpec byl znovu zaintubován.

Anamneza:

předčasně narozené dítě

Klinika:

Na sérii snímků je dokumentován vývoj nálezu u předčasně narozeného chlapce s umělou plicní ventilací od prvního dne a s následným barotraumatem a rozvojem nálezu bronchopulmonální dysplázie. Barotrauma a progrese změn bulozního a / nebo tenzního ohraničeného pneumotoraxu utlačovala okolní struktury. Bula musela být odstraněna operačně po dolní lobectomii vlevo
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

911 912 913 914 915


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop