Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

plíce

Metoda:

Radiography

Histologie:

BRONCHOPULMONÁLNÍ DYSPLÁZIE RDS
Adenokarcinom

Etiologie:

EFFECT OF TRAUMA

Popis:

Na snímku 6 dnů po narození u nezralého novorozence vidíme progresi zastínění typu mléčné sklo v obou pliních křídlech, Vpravo perihiózně a vlevo v dolním plicním poli je patrné projasnění jako následek barotraumatu při přetlakovém dýchání. Je patrná výrazné pneumatosa žaludku.

Anamneza:

předčasně narozené dítě

Klinika:

Na sérii snímků je dokumentován vývoj nálezu u předčasně narozeného chlapce s umělou plicní ventilací od prvního dne a s následným barotraumatem a rozvojem nálezu bronchopulmonální dysplázie. Barotrauma a progrese změn bulozního a / nebo tenzního ohraničeného pneumotoraxu utlačovala okolní struktury. Bula musela být odstraněna operačně po dolní lobectomii vlevo
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

911 912 913 914 915


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop