Systém:

Spine_and_Contents

Anatomie:

páteř

Metoda:

MRI

Histologie:

Fraktura C7 rotační hyperflekční Zlomenina krčního obratle C7
Adenokarcinom

Etiologie:

EFFECT OF TRAUMA

Popis:

Na sagitíůmí obraze s PD sekvencí vidíme rotační hyperflekční nestabilní zlomeninu těla a oblouk C7. Je patrná dislokace dorzálních fragmentů 4-5mm do páteřního kanálu. Komprese ventrální části těla C7, prevertebrální hematom. Stenóza páteřního kanálu v úrovni C7 s předozadním průměru pouze 4-5mm, komprese a deformace míchy. Epidurální hematom ventrálně v páteřním kanále ve výši C5-7. Kontuze míchy není v této sekvenci tak dobře patrná.

Anamneza:

.

Klinika:

motocyklista, nehoda, chabá kvadruparéza
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

892 893 894 895 896 897 898 899


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop