Systém:

Spine_and_Contents

Anatomie:

páteř

Metoda:

CT

Histologie:

Fraktura C7 rotační hyperflekční Zlomenina krčního obratle C7
Adenokarcinom

Etiologie:

EFFECT OF TRAUMA

Popis:

Rotační hyperflekční nestabilní zlomenina těla a oblouk C7 je patrná na CT rekonstrukci v sagitální rovině. V kostním okénku je dobře vidět dislokaci drozálních fragmentů 4-5mm do páteřního kanálu a komprese ventrální části těla C7 i prevertebrální hematom. Stenóza páteřního kanálu v úrovni C7 s předozadním průměru je pouze 4-5mm. Vlastní kompresi a kontuzi míchy a případný epidurální hematom nelze dobře na CT ani potvrdit ani vyloučit.

Anamneza:

.

Klinika:

motocyklista, nehoda, chabá kvadruparéza
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

892 893 894 895 896 897 898 899


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop