Systém:

Spine_and_Contents

Anatomie:

páteř

Metoda:

MRI

Histologie:

Absces po laminektomii
Adenokarcinom

Etiologie:

INFLAMMATION

Popis:

Dorzálně od laminektomie na T1 obraze s potlačním tuku je vidět kolekce tekutiny těsně za odstraněným obratlovým obloukem v obou mm.spinales na úrovni L4. Její ohraničení je ostré a v jejím okolí je v měkkých tkáních i podkoží perifokální edém a výrazné sycení po aplikaci kl.

Anamneza:

.

Klinika:

.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

877 878 879 880


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop