Systém:

Spine_and_Contents

Anatomie:

páteř

Metoda:

MRI

Histologie:

Absces po laminektomii Herniace disku Prolaps disku
Adenokarcinom

Etiologie:

INFLAMMATION

Popis:

Obratlová těla L4 a L5 jsou po aplikaci k.l. T1 hyperintenzní kolem disku L4/5. Disk L4/5 vyčnívá dorzálně mediálně a paramediálně doleva. L4/5 disk má zachovanou výšku. Dorzálně od laminektomie vidět 19x12x20mm velká kolekce tekutiny - s nízkým signálem. Je uložena těsně za obratlovým obloukem v pravém m.spinalis na úrovni L5. Její ohraničení je ostré a v jejím okolí je v měkkých tkáních i podkoží je výrazné sycení po kl.

Anamneza:

.

Klinika:

.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

869 870 871 872 873 874 875 876


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop