Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

mediastinum

Metoda:

MRI

Histologie:

Lymfangiom mediastina
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Objemný polycystický útvar s četnýmii septy. je uložený vpravo na krku a v předním a středním mediastinu vlevo přecházející i doprava od aortálního oblouku. na T2 obrazech v rovině koronální a sagitální. Okolní struktury neodtlačuje a nedislokuje.

Anamneza:

.

Klinika:

.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

851 852


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop