Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

břicho-peritoneální dutiny

Metoda:

Radiography

Histologie:

Vrozený lobární emfyzém Kongenitální lobární emfyzém
Adenokarcinom

Etiologie:

MISCELLANEOUS

Popis:

Vrozený lobární emfyzém levého horního laloku. Výrazné zvýšení transparence v horním plicním poli s přesunem stínu mediastina doprava. Projasnění v pravém horním plicním poli paravertebrálně je vyvolané rozepnutím emfyzematózně změněného levého horního laloku zleva až na pravou stranu. Snížená transparence v levém dolním plicním poli a v pravém horním plicním poli laterálně odpovídají atelektatickým a dystelektatickým změnám

Anamneza:

.

Klinika:

chlapce – stáří 5 týdnů s dechovými obtížemi
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop