Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

plíce

Metoda:

CT

Histologie:

Intersticiální plicní proces
Adenokarcinom

Etiologie:

MISCELLANEOUS

Popis:

Na HRCT obrazech je v pravém plicním vrcholu i v oblasti středního a dolního laloku patrné postižení plicního intersticia patologickým procesem. Je patrné zesílení interlobulárních sept jako tenké denzní linie v kontaktu s pleurou. Místy vidíme též obláčkovitá zvýšení denzity, která odpovídají akutní alveolitidě. Na základě tohoto nálezu byla indikována thorakoskopická biopsie k přesné klasifikaci intersticiálního procesu

Anamneza:

14-letá dívka s pomalu progredující dušností

Klinika:

.
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

845 846


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop