Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

plíce

Metoda:

CT

Histologie:

Pneumokéla, Pneumatokéla
Adenokarcinom

Etiologie:

INFLAMMATION

Popis:

V levém dolním laloku je patrná kombinace atelektatických a zánětlivých infiltrativních změn. Ta způsobuje konsolidaci v dolním laloku vlevo a hypodenzní útvar s denzitou vzduchu a bez vnitřní struktury odpovídá pneumatokéle. Tento nález je zcela reverzibilní.

Anamneza:

.

Klinika:

4letý chlapce s pneumonií, s pomalu ustupujícími klinikými obtížemi a s projasněním v infiltrátu na prostém snímku.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop