Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

femur

Metoda:

Radiography

Histologie:

Cystická lymfangiomatóza
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Drobná, excentricky v korových kostech končetin rostoucí čočkovitáprojasnění neexpandující kost.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

84 85


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop