Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

mediastinum

Metoda:

Radiography

Histologie:

Maligní teratom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Na axiální CT obraze v mediastinálním okně je patrná další nádorová masa prevertebrálně a paravertebrálně v zadním mediastinu. Nádor úplně obestavuje aortu. Na topogramu byl tento nález částečně překryt srdečním stínem.

Anamneza:

.

Klinika:

Recidiva maligního teratomu u 17 letého chlapce.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

836 837 838 839


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop