Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

mediastinum

Metoda:

Radiography

Histologie:

Maligní teratom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Na topogramu je patrné rozšíření levé kontury mediastina v oblasti aortálního oblouku. Zde se nacházel maligní teratom. V dolním plicním poli vpravo jsou patrné oválné a kulovité stíny, které jsou v kontaktu s konturou bránice.

Anamneza:

.

Klinika:

Recidiva maligního teratomu u 17 letého chlapce.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

836 837 838 839


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop