Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

mediastinum

Metoda:

Radiography

Histologie:

anaplasticky_sarkom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Na topogramu u dvouleté dívky je patrná kardiomegalie a objemná expanze horního předního mediastina. B)Na CT obrazech je patrná rozsáhlá nádorová masa s infiltrativním šířením v předním mediastinu. Po intravenózním podání jodové k.l. se nehomogenně sytí. Hypodenzní okrsky odpovídají nekrozám, velké cévy jsou zavzaty do nádoru.

Anamneza:

.

Klinika:

.
Externí www:

Kompendium:

Ostatní snímky této kauzy:

828 829


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop