Systém:

Skull_and_Contents

Anatomie:

epifýza

Metoda:

MRI

Histologie:

Pineální cysta Cysta glandula pinealis
Adenokarcinom

Etiologie:

MISCELLANEOUS

Popis:

Malá cyst s průměrem 8mm a s hladkými okraji. Na T1 obraze se po aplikaci k.l. sytí tenký pravidelný lem nepřesahující 2mm. Na kraniální kontuře cysty jsou dobře patrné dvě venae cerebri internae, které se dorzálně od cysty spojí ve v. Galeni magna.

Anamneza:

.

Klinika:

Bolesti hlavy
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

789 790 791 792 793 794 795


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop