Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

ruka

Metoda:

Radiography

Histologie:

Plazmocytom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Izolované postižení základního článku ukazováčku destrukčním procesem, který narušil nepravidelně vnitřní kostní strukturu, pronikl do prostoru nad kortikalis /mezi ni a periost a vyvolal vícevrstevné periostální apozice, "nafukující" soudkovitě diafýzu. Obraz považován zprvu za typický příklad spina ventosa. Histologicky "solitární" plazmocytom

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop