Systém:

Skull_and_Contents

Anatomie:

hypofýza

Metoda:

MRI

Histologie:

Prolaktinom Adenom hypofýzy Mikroadenom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Minimální hraničené vyklenutí pravé poloviny adenohypofýzy kraniálně a dislokace kaudální části infundibula od nádoru kontralaterálně. Na koronárních obrazech po aplikaci k.l. se v časné fázi zobrazuje toto ložisko s nižším T1 signálem než okolí. ve 40-50 % T1 izosignální s okolím někdy je ložisko patrné lépe na T2W obrazech s tenkou vrstvou, v sagitální rovině asymetrie stopky 30 % není vidět před aplikací Gd, 30 % není vidět po aplikaci, na rychlé sekvenci zpočátku většinou hyposignální do cca 8 minut po aplikaci

Anamneza:

.

Klinika:

.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

768 769 788


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop