Systém:

Skull_and_Contents

Anatomie:

mozek

Metoda:

MRI

Histologie:

Status lacunaris Subkortikální arteriosklerotická encefalopatie Binswangerova choroba Leukoaraiosis
Adenokarcinom

Etiologie:

VASCULAR DISORDER

Popis:

Na axiálních T2, obrazech jsou patrny symetricky rozšířené subarachnoidální prostory i komorový systém. V okolí rohů postranních komor je patrným lem - oblast zvýšeného T2 signálu. V bazálních gangliích a v talamech oboustranně jsou patrné mnohočetné drobné okrsky s vysokým signálem - postmalatické pseudocysty. Tyto lakunární infarkty mají na T2 obrazech vysoký signál. Vznikají v důsledku postižení malých perforujících tepen v oblasti bazálních ggl, capsula interna i externa. Difuzně snížený T2 signál bazálních ganglií je způsoben zvýšeným obsahem železa. Na tomto obraze je dobře vidět nucleus ruber a substancia nigra.

Anamneza:

.

Klinika:

nemocný s podezřením na počínající demenci
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

747 748 749 750 751 752 753 754 755


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop