Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

fibula

Metoda:

Radiography

Histologie:

Osteoklastom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Atypicky v diafýze fibuly lokalizovaný osteoklastom, vřetenitě rozšiřující průměr kosti, při náznaku nesouvisle zachovaného korovitého lemu

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop