Systém:

Spine_and_Contents

Anatomie:

páteř

Metoda:

MRI

Histologie:

Epidurální empyém
Adenokarcinom

Etiologie:

INFLAMMATION

Popis:

Na T1 obrazech je patrný vrozeně úzký páteřní kanál výrazně se sytící meningy ventrálně i dorzálně. Na tomto T1 obraze je epidurálně patrná tenká a kraniokaudálně dlouhá kolekce tekutiny.

Anamneza:

Hypertenze, diabetes mellistus, Banální trauma krku u 67 letého houslisty. Po týdnu se objevuje bolestivost

Klinika:

Banální trauma krku u 67 letého houslisty. Po týdnu se objevuje bolestivost, progredující horečka a za další týden oslabení levé ruky. Krevní obraz potvrzuje septikémii. Po přijetí slabost dolních končetin se zcela zachovaným čitím. Poslední dny též paréza lpravé ruky a pád z lůžka. Lumbální punkce normální
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

686 687 688 689 690 691 692 693


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop