Systém:

Spine_and_Contents

Anatomie:

páteř

Metoda:

MRI

Histologie:

Epidurální empyém
Adenokarcinom

Etiologie:

INFLAMMATION

Popis:

Na T2 obrazech je patrný vrozeně úzký páteřní kanál a pokročilé známky deformující spondylózy s blokovým postavením obratlů C4-C6. Signál disku C4/5 je zvýšený. Signál obratlových těl C4 a C5 je též lehce zvýšený. Na sagitálních T2 obrazech je patrná zúžení předního subarachnoidálního prostoru ve výši C4-7 avšak ve výši C2-3 patrné jeho mírné rozšíření.

Anamneza:

Hypertenze, diabetes mellistus, Banální trauma krku u 67 letého houslisty. Po týdnu se objevuje bolestivost

Klinika:

Banální trauma krku u 67 letého houslisty. Po týdnu se objevuje bolestivost, progredující horečka a za další týden oslabení levé ruky. Krevní obraz potvrzuje septikémii. Po přijetí slabost dolních končetin se zcela zachovaným čitím. Poslední dny též paréza lpravé ruky a pád z lůžka. Lumbální punkce normální
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

686 687 688 689 690 691 692 693


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop