Systém:

Spine_and_Contents

Anatomie:

páteř

Metoda:

MRI

Histologie:

Bechtěrewova choroba Ankylozující spondylitida Spinální eúpidurální lipomatóza
Adenokarcinom

Etiologie:

MISCELLANEOUS

Popis:

Prohloubená hrudní kyfóza na T1 MR obrazech v sagitální rovině. není patrný celý disk C6/7 - jde o částečný blok. V hrudním úseku je patrná kalcifikace lig. longitudinale anterior. V páteřním kanále je velké množství tuku epidurálně dorzálně - epidurální lipomatóza.

Anamneza:

.

Klinika:

.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

682 683


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop