Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

femur

Metoda:

Radiography

Histologie:

Parostální osteosarkom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Zhutnělá a ztluštělá korová kost dolního oddílu diafýzy femuru je patrná na popliteální ploše. Cásti periostózy je jakoby oddělené od povrchu. Ztluštění kortikalis s periostální povrchovou apozicí je nepravidelné zevně i proti dřeňovému oddílu.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop