Systém:

Skull_and_Contents

Anatomie:

intrakraniální extraaxiální prostor

Metoda:

MRI

Histologie:

Meningeom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Objemný polokulovitý útvar široce nasedá na dorzální část sinus sagitalis superior a kalvu okcipitálně. Na T1 obrazech má nízký signál a jeho sycení po k.l. je též mírné. Stlačuje tentorium kaudálně a celá dorzální část sinus sagittalis je obestavěna nádorem. NA MR sagitálním obraze po operaci je v místě původního nádoru nízký sígnál.

Anamneza:

.

Klinika:

.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

572 573 574 575


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop