Systém:

Face_Mastoids_Neck

Anatomie:

nasofarynx

Metoda:

MRI

Histologie:

Juvenilní angiofibrom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

V sagitální rovině na T1 obrazech po k.l. oblast stropu nazofaryngu vypňuje útvar s vysokým a rychlým sycením, která odpovídají výrazné vaskularzaci. Je také patrná obturace choan.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

393 440 441 442 443 444 445 558


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop