Systém:

Lung, Mediastinum and Pleura

Anatomie:

plíce

Metoda:

CT

Histologie:

Karcinom plic Bronchogenní karcinom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Velký uzel s dutinou a negativním bronchogramem - centrální rozpad velkého karcinomu. Na CT v mediastinálním oknu je patrno výraznější sycení periferie tumoru.

Anamneza:

.

Klinika:

.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

550 551 552 556 557


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop