Systém:

Skull_and_Contents

Anatomie:

intrakraniální extraaxiální prostor

Metoda:

MRI

Histologie:

Kraniofaryngeom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

MR po první operaci velkého extraaxiálního supra- a retroselárního nádoru. Vzhledem k rozsahu nádoru se podařilo kompletně odstranit cystickou část nádoru, ale nadále je přítomno nevelké reziduum nádoru supraselárně na T1 obraze v sagitální rovině po aplikaci kontrastní látky.

Anamneza:

.

Klinika:

.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

522 523 524 525


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop