Systém:

Skull_and_Contents

Anatomie:

mozeček

Metoda:

MRI

Histologie:

Astrocytom solidně cystický
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

MRIsolidní část nádoru v T1 obraze v axiální rovině se po aplikaci paramagnetické kontrastní látky sytí – má vyšší signál a je zřetelněji patrna její nehomogenní struktura.

Anamneza:

.

Klinika:

5letý chlapec, postupně bez zájmu, nesoustředěný, mírná porucha stability




Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

520 521


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop