Systém:

Skeletal_System

Anatomie:

fibula

Metoda:

Radiography

Histologie:

Ewing sarcoma
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Ve středu fibuly diafyzárně probíhající destrukce vnitřní kostní struktury u Ewingova sarkomu. Náznaky periostální reakce na kostním povrchu jsou zatím minimální.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop