Systém:

Gastrointestinal System

Anatomie:

žlučové cesty

Metoda:

Radiography

Histologie:

Cholangiogenní cysta
Adenokarcinom

Etiologie:

ANOMALY

Popis:

U novorozenece mužského pohlaví byl již prenatálně prokázán na sonografickém obraze cystický útvar v břiše. Na podélném řezu pravým lalokem jater se zobrazila objemná, laločnatá anechogenní expanze s ojedinělými echogenními septy. Tento útvar je uložen na viscerální ploše jater a vyklenuje se do peritoneální dutiny. V diferenciální diagnostice nelze dle sonografického obrazu odlišit jaterní cystu od lymfangiomu. Operační diagnóza je

Anamneza:

.

Klinika:

.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop