Systém:

Gastrointestinal System

Anatomie:

játra

Metoda:

CT

Histologie:

Metastáza karcinom tračníku v játrech
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

CT po aplikaci k.l. - dvě metastázy jaterní u ženy po operaci karcinomu tračníku. Nehomogenní a velmi mírné zvyšování denzity po aplikaci k.l.

Anamneza:

.

Klinika:

.
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop