Systém:

Gastrointestinal System

Anatomie:

játra

Metoda:

ultrasound

Histologie:

Rabdomyosarkom jater
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Sonografický nález mnohočetných hypoechogenních solidních ložisek v játrech u novorozence. Klinicky hmatné mnohočetné subkutánní uzlíky - vysloveno podezření na hemangiomatózu. Po odebrání biopsie prokázán generalizovaný rabdomyosarkom.

Anamneza:

.

Klinika:

.
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop