Systém:

Gastrointestinal System

Anatomie:

játra

Metoda:

ultrasound

Histologie:

Sarkom jater
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

CT vyšetření jater po podání k.l.. V oblasti objemného, ostře ohraničeného hypodenzního nádoru se po k.l. sytí nepravidelná septa. Podle CT nálezu se jednoznačně nejedná o hemangiom.

Anamneza:

9letá dívka s bolestmi břicha. Na cizím pracovišti sonograficky stanovena diagnóza hemangiomu pravého jaterního laloku.

Klinika:

.
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

475 476 477


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop