Systém:

Gastrointestinal System

Anatomie:

játra

Metoda:

CT

Histologie:

Hepatocelulární karcinom Hepatom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Mnohočetná hypodenzní ložiska v obou jaterních lalocích, na ventrální kontuře levého jaterního laloku je patrno drobné zvlnění, undulace. Jedná se o znak jaterní cirhozy.

Anamneza:

.

Klinika:

70letá žena s nechutenstvím a hepatomegalií, CT vyšetření jater po podání k.l. intravenózně.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

469 470


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop