Systém:

Genitourinary System

Anatomie:

vaječníky

Metoda:

ultrasound

Histologie:

Cystadenom ovária
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Sonografické vyšetření ukazuje na příčném řezu ve středním epigastriu obrovský multilokulární anechogenní expanzivní útvar s jemnými echogenními septy. Tento útvar je uložen intraperitoneálně a dosahuje z malé pánve až do epigastria.

Anamneza:

.

Klinika:

10 leté dívka se zvětšujícím se objemem břicha.
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop