Systém:

Gastrointestinal System

Anatomie:

žlučník

Metoda:

CT

Histologie:

Karcinom žlučníku
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

Na CT obraze je patrno výrazné solidní rozšíření stěny žlučníku se souvislou kalcifikací ve stěně fundu žlučníku. Na tuto kalcifikaci navazuje hypodenzní proužek rozšířené stěny žlučníku. Dále je na obraze patrná výrazná korová atrofie ledvin a atrofie hlavy pankreatu.

Anamneza:

.

Klinika:

.
Externí www:

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop