Systém:

Face_Mastoids_Neck

Anatomie:

nasofarynx

Metoda:

MRI

Histologie:

Juvenilní angiofibrom
Adenokarcinom

Etiologie:

neoplasm, neoplastic-like

Popis:

V axiální rovině na T2 obrazech oblast stropu nazofaryngu vypňuje útvar s vyšším signálem s mnohoa okrsky nižšího signálu, která odpovídají výrazné vaskularzaci a "flow-void" v cévách.

Anamneza:

Klinika:
Externí www:

url

Kompendium:

KOMPENDIUM TXT

Ostatní snímky této kauzy:

393 440 441 442 443 444 445 558


zpět
na hlavní stranu

Kazuistika

www.anatrad.com       e-shop